Φοιτητικά

Learn about our mission and vision.

Τμήμα επιστημονικής υποστήριξης φοιτητών

Τμήμα επιστημονικής υποστήριξης φοιτητών υπό την αιγίδα του Διδάκτωρα Ιστορίας ΑΠΘ, Σταύρου ΝΤΑΓΙΟΥ: πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, φοιτητικά μαθήματα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Το τμήμα επιστημονικής υποστήριξης των φοιτητών της Literatus συνιστά ένα ειδικό παράρτημα στα πλαίσια των εκδοτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανεπιστημιακής φοίτησης των σπουδαστών: πτυχιακές εργασίες, έρευνα, τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη, βάση δεδομένων, διαθέσιμα αρχεία, επεξεργασία δεδομένων, βιβλιογραφική έρευνα, γλωσσική και επιστημονική επιμέλεια κειμένων έως και έκδοση των καλύτερων εργασιών. Η Literatus συνεργάζεται με Πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και προσφέρει τεχνογνωσία και σύγχρονους τρόπους μελέτης και έρευνας εκπόνησης εργασιών και επιστημονικών πονημάτων υψηλού επιπέδου.

Πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες: Τηλ. 2310516251 info@literatus.gr

``Ο Σταύρος Ντάγιος είναι δεξιοτέχνης της λογοτεχνικής σκέψης και της επαινετικής μετάφρασης του σύγχρονου Όμηρου, Νίκου Καζαντζάκη.``

Βασικές οδηγίες συγγραφής εργασίων - Γενική δομή

1. Εξώφυλλο εργασίας

 • Όνομα Πανεπιστημίου
 • Τμήμα
 • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
 • Αριθμός μητρώου φοιτητή
 • Ημερομηνία παράδοσης
 • Τίτλος εργασίας
 • Τίτλος μαθήματος
 • Όνομα διδάσκοντος/επιβλέποντος

2. Περιεχόμενα

 • Τίτλος κεφαλαίων, υποκεφαίων, ενοτήτων
 • Αρίθμηση σελίδων

3. Εισαγωγή

Αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου της εργασίας: χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, τεκμηρίωση, αρχειακές πηγές και επιχειρήματα (1-2 σελίδες). Στην εισαγωγή μπορούν να παρατεθούν πληροφορίες, γεγονότα, ερευνητικά στοιχεία ή ορισμοί, που αναπτύσσονται στην εργασία.

4. Κύριο μέρος

Είναι ο βασικός κορμός του πονήματος, όπου αναπτύσσονται επιχειρήματα, παρατίθενται γεγονότα με παραπομπές, υποσημειώσεις, στοιχεία, τεκμήρια, επεξηγήσεις, και απεικονιστικά τεκμήρια. Οργανώνεται σε ενότητες, υποενότητες, κεφάλαια και υποκεφάλαια.

 • Κεφαλίδα με τον τίτλο της εργασίας (header or footer)
 • Υποσημειώσεις, παραπομπές
 • Αλλαγή ενότητας/σελίδας για κάθε νέο κεφάλαιο
 • Αρίθμηση σελίδων