Το προσωπικό και οι συνεργάτες του μεταφραστικού γραφείου είναι επαγγελματίες, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων και επιστημονικών τίτλων σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με πολυετή πείρα στις γλωσσικές
εφαρμογές, τη μετάφραση, επιμέλεια και σελιδοποίηση. Οι μεταφραστές μας παρακολουθούν συνεχώς τις καινούριες εφαρμογές και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη σύγχρονη μεταφραστική τεχνολογία.