ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Το μεταφραστικό γραφείο Literatus εγγυάται τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Το μεταφραστικό κόστος ανά λέξη ανέρχεται σε 0,035€ – 0,12€/λέξη + 24% αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου, των χρονικών περιθωρίων, του γλωσσικού συνδυασμού κ.λπ. Ελάχιστο κόστος χρέωσης μικρών κειμένων 15,00€. Για τις μεταφράσεις σας, επικοινωνήστε με το info@literatus.gr ή τηλεφωνικά και εμείς θα σας απαντήσουμε άμεσα…

  • Το μεταφραστικό γραφείο Literatus εγγυάται τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
  • Το μεταφραστικό κόστος ανά λέξη ανέρχεται σε 0,035€ – 0,12€/λέξη + 24% αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου, των χρονικών περιθωρίων, του γλωσσικού συνδυασμού κ.λπ.
  • Ελάχιστο κόστος χρέωσης μικρών κειμένων 15,00€.
  • Για τις μεταφράσεις σας, επικοινωνήστε με το info@literatus.gr ή τηλεφωνικά και εμείς θα σας απαντήσουμε άμεσα ή θα σας υποβάλλουμε γραπτή οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος της.
  • Όλο το εικοσιτετράωρο!
  • Η Literatus προσφέρει ειδικές τιμές για συγκεκριμένα γλωσσικά ζεύγη και κατηγορίες κειμένων.