ΕΚΔΟΣΕΙΣ LITERATUS

Από τον Ιούλιο του 2015 η μεταφραστική εταιρεία Literatus επέκτεινε την εμπορική της δραστηριότητα και στον εκδοτικό κλάδο, ιδρύοντας ένα ειδικό τμήμα, τον Εκδοτικό Οίκο Literatus, επανδρωμένο με επιφανείς φιλόλογους, επιμελητές, διορθωτές, σελιδοποιητές και λοιπό εξιδεικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα στο χώρο των εκδόσεων, με δυο βασικές κατευθύνσεις: εκδόσεις έντυπου (hardcopy) και ηλεκτρονικού (e-book) βιβλίου….

Από τον Ιούλιο του 2015 η μεταφραστική εταιρεία Literatus επέκτεινε την εμπορική της δραστηριότητα και στον εκδοτικό κλάδο, ιδρύοντας ένα ειδικό τμήμα, τον Εκδοτικό Οίκο Literatus, επανδρωμένο με επιφανείς φιλόλογους, επιμελητές, διορθωτές, σελιδοποιητές και λοιπό εξιδεικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα στο χώρο των εκδόσεων, με δυο βασικές κατευθύνσεις: εκδόσεις έντυπου (hardcopy) και ηλεκτρονικού (e-book) βιβλίου.

Σκοπός των Εκδόσεων Literatus είναι η έκδοση, διάθεση και προβολή του επιστημονικού και λογοτεχνικού βιβλίου, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Η επιλογή των βιβλίων προς έκδοση γίνεται ύστερα από αυστηρή κρίση και εισήγηση των σχετικών επιστημονικών επιτροπών που πλαισιώνουν τον εκδοτικό μας οίκο.

Η διάθεση των βιβλίων γίνεται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων και καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και όπου υπάρχει ομογένεια ανά την υφήλιο.